Posted on Leave a comment

three Christian kings

English: Odin, Thor and Freyr or three Christian kings on the 12th century Skog church tapestry.
Svenska: En framställning av Oden, Tor och Frej på bonaden från Skog i Hälsingland. 1000-talets slut eller omkring 1100.
Date Late 11th century or early 12th century
 
Source "Svenska konstskatter. Från äldsta tider till 1900-talets början", page 17, published by Bokförlaget Forum, Stockholm, 1949. ISBN 9928860475
 
Author Photographer unknown, not credited

Advertisements